ΤΟΜΕΙΣ

Home / Τομεις

έλεγχος βάθους διέλευσης ουσιών,

trans epidermal water loss (TEWL),

αντιοξειδωτική δράση,

skin elasticity,

ενυδατική δράση,

βάθος ρυτίδων.

συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών.


  
Τομεασ 2 • Ανάπτυξη προϊόντων αποσταγματοποιείας (ποτών, αιθερίων ελαίων κλπ).
 • Ανάπτυξη διαφόρων κατηγοριών προϊόντων με βάση  το ελαιόλαδο.
 • Ανάπτυξη προϊόντων αρωματοποιείας.
 • Ανάπτυξη – επισημοποίηση πρώτων υλών φυτικής προέλευσης.
 • Σύνταξη SDS (SAFETY DATA SHEET) και TDS (TECHNICAL DATA SHEET) πρώτων υλών.
 • Γεωπονική συμβουλευτική βελτιστοποίησης καλλιεργειών.


 

Τομεασ 3ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ'
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ GMP ΚΑΙ FDA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ και ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη και η/μ μελέτη (ύδρευση, αποχέτευση, ενεργητική πυροπροστασία, ανυψωτικά μηχανήματα, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση-αερισμό), ηλεκτρικά ισχυρά, ηλεκτρικά ασθενή, υποσταθμοί Μ/Τ, αυτοματισμοί BMS, ατμός/υπέρθερμο νερό, βιομηχανικά αέρια, αντικεραυνική προστασία).ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
DARCO HELLAS S.A., www.darco.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ menikini.darco.gr

 • Σύνταξη SITEMASTERFILE
 • Σύνταξη πρωτοκόλλων και εκτέλεση μετρήσεων στα πλαίσια OPERATION & PERFORMANCEQUALIFICATIONμηχανών και γραμμών παραγωγής.


Σχεδιασμός γραμμών παραγωγής ανάλογα με την ιδιαιτερότητα επεξεργασίας κάθε υλικού και ανάλογα το είδος της διεργασίας. Τομεασ 4

 Εκπαίδευση στελεχών εταιρειών και συμβουλευτική σε θέματα βιομηχανικής έρευνας και ρουτίνας, πχ:

 • Θέματα ανάπτυξης φόρμουλας,
 • Θέματα ανάπτυξης αναλυτικών μεθόδων,  
 • Διαδικασίες ορθής παραγωγής,
 • Διαδικασίες scale up,
 • Μελέτες Σταθερότητας.


FREEZE
             DRYING ENTRY LEVEL ANNEALING
  TECHNICAL ISSUES   
SOLID
             FORMS FORMULATION DEVELOPMENT

QUANTITATIVE HPLC
              ANALYSIS OF META SALT APIS

INJECTABLES


DRUG STABILITY


Τομεασ 5    ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

 • Οργάνωση και ανάπτυξη πειραματικών αγρών
 • Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Συμβολαιακή Γεωργία και διασύνδεση με τη μεταποιητική βιομηχανία
 • Δημιουργία και διαχείριση Ομάδων Παραγωγών
 • Δημιουργία tailor made ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης εισροών και εκροών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο αγροτεμαχίου
 • Γεωτεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική αγροτικών καλλιεργειών
 • Αναλύσεις εδάφους, υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οργανοληπτικών παραμέτρων
 • Εκπαίδευση των εμπλεκομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. γεωπόνοι, παραγωγοί)
 • Επιθεώρηση/ έλεγχος παραγωγών βάσει τεκμηριωμένων κανόνων/ προδιαγραφών π.χ. ιδιωτικά πρωτόκολλα, ποιοτικές προδιαγραφές.