ΤΟΜΕΙΣ

Home / Τομεις

έλεγχος βάθους διέλευσης ουσιών,

trans epidermal water loss (TEWL),

αντιοξειδωτική δράση,

skin elasticity,

ενυδατική δράση,

βάθος ρυτίδων.

συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών.


  
Τομεασ 2 • Ανάπτυξη προϊόντων αποσταγματοποιείας (ποτών, αιθερίων ελαίων κλπ).
 • Ανάπτυξη διαφόρων κατηγοριών προϊόντων με βάση  το ελαιόλαδο.
 • Ανάπτυξη προϊόντων αρωματοποιείας.
 • Ανάπτυξη – επισημοποίηση πρώτων υλών φυτικής προέλευσης.
 • Σύνταξη SDS (SAFETY DATA SHEET) και TDS (TECHNICAL DATA SHEET) πρώτων υλών.
 • Γεωπονική συμβουλευτική βελτιστοποίησης καλλιεργειών.


 

Τομεασ 3ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ'
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ GMP ΚΑΙ FDA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ και ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη και η/μ μελέτη (ύδρευση, αποχέτευση, ενεργητική πυροπροστασία, ανυψωτικά μηχανήματα, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση-αερισμό), ηλεκτρικά ισχυρά, ηλεκτρικά ασθενή, υποσταθμοί Μ/Τ, αυτοματισμοί BMS, ατμός/υπέρθερμο νερό, βιομηχανικά αέρια, αντικεραυνική προστασία).
 • Σύνταξη SITE MASTER FILE
 • Σύνταξη πρωτοκόλλων και εκτέλεση μετρήσεων στα πλαίσια OPERATION & PERFORMANCE QUALIFICATION μηχανών και γραμμών παραγωγής.
 • Σχεδιασμός γραμμών παραγωγής ανάλογα με την ιδιαιτερότητα επεξεργασίας κάθε υλικού και ανάλογα το είδος της διεργασίας. 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
DARCO HELLAS S.A., www.darco.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ menikini.darco.gr

Τομεασ 4

 Εκπαίδευση στελεχών εταιρειών και συμβουλευτική σε θέματα βιομηχανικής έρευνας και ρουτίνας, πχ:

 • Θέματα ανάπτυξης φόρμουλας,
 • Θέματα ανάπτυξης αναλυτικών μεθόδων,  
 • Διαδικασίες ορθής παραγωγής,
 • Διαδικασίες scale up,
 • Μελέτες Σταθερότητας.


FREEZE
             DRYING ENTRY LEVEL ANNEALING
  TECHNICAL ISSUES   
SOLID
             FORMS FORMULATION DEVELOPMENT

QUANTITATIVE HPLC
              ANALYSIS OF META SALT APIS

INJECTABLES


DRUG STABILITY


Τομεασ 5    ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

 • Οργάνωση και ανάπτυξη πειραματικών αγρών
 • Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Συμβολαιακή Γεωργία και διασύνδεση με τη μεταποιητική βιομηχανία
 • Δημιουργία και διαχείριση Ομάδων Παραγωγών
 • Δημιουργία tailor made ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης εισροών και εκροών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο αγροτεμαχίου
 • Γεωτεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική αγροτικών καλλιεργειών
 • Αναλύσεις εδάφους, υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οργανοληπτικών παραμέτρων
 • Εκπαίδευση των εμπλεκομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. γεωπόνοι, παραγωγοί)
 • Επιθεώρηση/ έλεγχος παραγωγών βάσει τεκμηριωμένων κανόνων/ προδιαγραφών π.χ. ιδιωτικά πρωτόκολλα, ποιοτικές προδιαγραφές.